Godišnji plan natječaja za 2017. godini

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu grada Pregrade za 2017. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Pregradi.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2017. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Sportska zajednica Grada Pregrade.

Iznosom od 220.000,00 kuna planira se financirati i sufinancirati više od 5 programa i projekata organizacija civilnoga društva u području sporta. Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.