Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2016. godinu

Sportska zajednica grada Pregrade poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave na financijsku podršku projektima koji će pridonijeti razvitku i promicanju sportskog života i sportske kulture u zajednici.

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2016. godinu, a sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u sportu na području grada Pregrade za 2016. godinu (od 05. svibnja 2016. godine), odobrena financijska sredstva dodjeljuju se slijedećim projektima klubova/udruga;

NK Pregrada „ Natjecateljska sezona 2015./2016. i 2016./“2017.“ 
ŽNK Pregrada „ Natjecateljska sezona 2015./2016. i 2016./“2017.“
Udruga RUŽ „Žene, mladi i djeca- budućnost sporta!“
HPD „Kunagora“ Pregrada „   Planinarenje- Sport za sve“
Šahovski klub Pregrada „Realizacija plana rada ŠK Pregrada za 2016. godinu“