Financije i gospodarstvo

Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa do 100% za nove poslovno proizvodne prostore. 

Oslobođenje komunalne naknade za sve novoizgrađene poslovno-proizvodne prostore i to u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini 50%

Grad Pregrada uključen je u provedbu programa "Kreditom do uspjeha", MJERA 1 - "Kreditom do konkurentnosti", na način da subvencionira kamatu na Poduzetničke kredite:

  • 1 postotni poen za projekte iz proizvodne djelatnosti i
  • 1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

Prilog