Komunalni sustav

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)

Prilog