Gradonačelnik

Gradonačelnik: Marko Vešligaj, dipl. oec., univ. spec. pol.

marko.vesligaj@pregrada.hr

Administrativna tajnica gradonačelnika; Renata Posavec

Telefon: 049/376-052

renata.posavec@pregrada.hr

Uredovni dani

Svakog drugog i četvrtog utorka u mjesecu gradonačelnik Marko Vešligaj, od 10. rujna 2013. godine do daljnjega ureduje i prima građane na razgovor od 15,00 do 18,00 sati.

Osim gradonačelnika uredovno radno vrijeme jednog službenika (prema rasporedu) u kancelariji broj 15 trajat će u isto vrijeme, drugog i četvrtog utorka u mjesecu od 15,00 do 18,00 sati. Tog dana službenik će uredovati u svom uredu od 10,00 do 15,00 sati.

Radno vrijeme u ostale radne dane ostaje isto kao i do sada za sve službenike i namještenike.
Uredovno vrijeme gradonačelnika za građane prvog, trećeg i eventualno petog utorka bit će kao i do sada od 08,00 do 11,00 sati.

 

RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA;

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Pregrade:
1. Marija Marjanović; predsjednica povjerenstva, (Grad Pregrada)
2. Petra Vdović, članica (Grad Pregrada)
3. Štefica Pasarić, članica (GDCK Pregrada)
4. Vesna Glas, članica (patronažna sestra, Ambulanta Pregrada)
5. Vesna Zajec, članica (CZSS Krapina, Podružnica Pregrada)
6. Vesna Liber, članica (patronažna sestra, Ambulanta Desinić)
7. Tanja Antonić, članica.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade:

  1. Marija Marjanović, predsjednica,
  2. Krunoslav Golub, član,
  3. Štefanija  Bedeniković, članica. 

Povjerenstvo za dodjelu i ponovnu dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva:

  1. Ksenija Ogrizek, predsjednica,
  2. Marija Marjanović, članica,
  3. Renata Posavec, članica.

Predstavnici Grada Pregrade za kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavi;
1. Marija Salamon; predsjednica povjerenstva,
2. Štefanija Bedeniković,
3. Renata Posavec.

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja vezano za komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora;
1. Gordana Križanec Ružić; predsjednik povjerenstva,
2. Krunoslav Golub,
3. Ksenija Ogrizek,
4. Mladen Burić,
5. Renata Posavec.

Odbor za dodjelu stipendije;

1. Vesna Petek; predsjednica odbora,
2. Marija Marjanović, članica,
3. Hrvoje Novak, član,
4. Boris Karažija, član,
5. Josip Krog, član.

Odbor za gospodarstvo:
1. Ivan Škrinjar; predsjednik odbora,
2. Dragutin Špiljak,
3. Robert Posavec,
4. Julije Fišter,
5. Milan Burić,
6. Denis Burić.

Organizacijski odbor za organizaciju manifestacije "Branje grojzdja":

1. Marko Vešligaj, Grad Pregrada, gradonačelnik,
2. Gordana Križanec Ružić, zamjenica gradonačelnika,
3. Petra Vdović, Grad Pregrada, viša stručna suradnica,
4. Karolina Hostić, TZP Srce Zagorja, direktorica,
5. Bojana Štruk, TZP Srce Zagorja, viša stručna suradnica,
6. Draženka Gretić, Gradska knjižnica Pregrada, ravnateljica,
7. Davor Špoljar, Muzej Grada Pregrade, ravnatelj,
8. Gordana Krizmanić, Dječji vrtić Naša radost Pregrada, ravnateljica,
9. Zdravka Žiger Žgela, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, ravnateljica,
10. Slavica Vidaček, KUD Pregrada, predsjednica,
11. Robert Gretić, Udruga vinara i vinogradara Dobra kaplica Pregrada, predsjednik,
12. Siniša Aleksić, Udruženje obrtnika Pregrada, Hum na Sutli, Desinić, član,
13. Snježana Drenški, Udruga kostelskih žena, članica,
14. Zlatko Šorša, Sportska zajednica grada Pregrade, član