Financije i gospodarstvo

Naziv trgovačkog društva/ustanove Adresa OIB trgovačkog društva/ustanove Ukupni temeljni kapital trgovačkog društva Udio u vlasništvu

VIOP d.o.o.

http://www.viop.hr/

tel: 049/376-126,

fax: 049/377-447
 info@viop.hr

Stjepana Radića 17, Pregrada 73492360733 5.268.000,00 kuna 100 %

NISKOGRADNJA d.o.o.

http://www.niskogradnjapregrada.hr/

tel: 049/376-126
fax: 049/377-447

info@niskogradnjapregrada.hr

Stjepana Radića 17, Pregrada 23210692018 2.048.100,00 kuna 100 %

HUMPLIN do.o.

http://humplin.hr/

Telefon: 049/340-097
Telefaks: 049/300-533

humplin@humplin.hr

Lastine 1,

Hum na Sutli

35352838790 3.410.000,00 kuna 35 %

Dječji vrtić „Naša radost“

http://dv-nasaradost.pregrada.hr/

tel/faks: 049/377-489

info@dv-nasaradost.pregrada.hr

 

Stjepana Škreblina 1,
Pregrada
80849031239 0,00 100 %

Muzej "Dr. Zlatko Dragutin Tudjina"

tel: 049/376-122

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada

63834553569 0,00 100 %

Gradska knjižnica Pregrada

http://www.knjiznica.hr/pregrada

tel. 049/376-111 
fax. 049/300-208 

knjiznica-pregrada@kr.t-com.hr

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada

38049127947 0,00 100 %

Glazbena škola Pregrada

http://gs-pregrada.skole.hr/

Tel/fax: 049/377-234

glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Ljudevita Gaja 34, Pregrada 35009920804 0,00 100 %