Prostorni plan uređenja Grada Pregrade

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

2019. godina

Interaktivni preglednik možete pogledati na adresi: https://interaktiva.pregrada.hr/ppu2019/

Grafika - PDF dokumentacija

Prostorni plan uređenja Grada Pregrade

2015. godina

Interaktivni preglednik možete pogledati na adresi:
interaktiva.pregrada.hr/ppu2015

 

Grafika - PDF dokumentacija

Dokumenti su veličine od 18MB na više

Ostali dokumenti - PDF

 

Urbanistički plan naselja Pregrada

2007. godina

Interaktivni preglednik možete pogledati na adresi interaktiva.pregrada.hr/upu/.

Urbanistički plan uređenja naselja Pregrada (kartografski dio)

Urbanistički plan uređenja naselja Pregrada (tekstualni dio)

Prilog