Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) "Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama"

Grad Pregrada objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, Registri ugovora, Datum ažuriranja:upisati razdoblje za koje se traži ispis registra, Naručitelj: Grad Pregrada, Kreiraj izvješće.

Prilog