Postupci bagatelne nabave

KLASA: 612-04/21-01/47

URBROJ: 2214/01-380-21-1

Pregrada, 3. kolovoza 2021.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 612-05/21-01/48
URBROJ: 2214/01-380-21-1
Pregrada, 3. kolovoza 2021.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 620-01/21-01/06

URBROJ:2214/01-04/01-21-2

Pregrada, 23.07.2021.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Više

KLASA: 340-01/20-01/17

URBROJ:2214/01-04/01-20-3

Pregrada, 01.10.2020.

Izvanredno održavanje županijske ceste Ž2151 sa pješačkim stazama i autobusnim stajalištima u naselju Sopot

I izmjene Dokumentacije o nabavi – Poziv na dostavu ponuda

Više

KLASA: 612-05/20-01/38

URBROJ: 2214/01-380-20-1

Pregrada, 4. kolovoza 2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 620-01/20-01/09

URBROJ:2214/01-04/01-20-2

Pregrada, 19.06.2020.                                                              

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Više

              GRAD PREGRADA

  Pregrada, Josipa  Karla Tuškana br. 2

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

KLASA: 340-01/20-01/09

URBROJ:2214/01-04/01-20-2

Pregrada, 02.06.2020.            

                                                                                                       

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/20-01/07

URBROJ:2214/01-04/01-20-2

Pregrada,  27.05.2020.     

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Više
            GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa  Karla Tuškana br. 2
 
KLASA: 361-01/20-01/03
URBROJ:2214/01-04/01-20-2
Pregrada, 30.04.2020.                                                                
 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
 
Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Više

KLASA: 340-01/20-01/04
URBROJ:2214/01-04/01-20-2
Pregrada, 11.03.2020.            

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Više

Stranice