Predškolski odgoj

Na području grada Pregrade djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić "Naša radost" Pregrada kojem je osnivač Grad Pregrada.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Pregrade čini:

Dječji vrtić

Adresa objekta

Osnivač

Smještajni kapacitet

 

   

 

DV „Naša radost"

Stjepana Škreblina 1

Grad Pregrada

103

 

 

 

 

Datum osnutka ustanove: 01.10.1997.
Osnivač: Grad Pregrada

Grad Pregrada, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13 i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja,(Narodne novine 63/08 i 90/10) kao osnivač Dječjeg vrtića „Naša radost“ u svom Proračunu osigurava sredstva za rad institucije. 

VIZIJA VRTĆA

Čineći učimo TI I JA ZAJEDNO u sigurnom, socijalno i materijalno poticajnom te kulturno bogatom okruženju, njegujući tradicionalne zagorske vrednote, prateći moderne trendove. (Ti i ja, zajedno na svim razinama: dijete – dijete, dijete – odrasli, vrtićki tim –  roditelji,  vrtić i lokalna zajednica).

Više informacija o DV Naša radost: http://dv-nasaradost.pregrada.hr/o-nama/

Ravnateljica: Gordana Krizmanić, prof. predškolskog odgoja

Radno vrijeme
PONEDJELJAK - PETAK
05,30 - 20,00 h
10,00 - 16,00 h (stranke)

Kontakt:
Dječji vrtić „Naša radost“
Stjepana Škreblina 1
49218 Pregrada
tel/faks: 049 377 489
nasaradost.pregrada@gmail.com
http://dv-nasaradost.pregrada.hr/

 

Prilog