Grad Pregrada Prijatelj djece

O akciji Grad prijatelj djece:

 • 1992. godine u Dakaru (Senegal) rođena inicijativa o gradonačelnicima zaštitnicima djece
 • 2000. g. UNICEF je osnovao Međunarodni sekretarijat za gradove prijatelje djece (CFC)kako bi pomogao stvaranju mreže gradova prijatelja djece širom svijeta
 •  Akcijom se želi motivirati odrasle da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate u Konvenciji UN-a o pravima djeteta

Web stranica: http://childfriendlycities.org/

Grad prijatelj djece je lokalni sustav dobre uprave posvećen provedbi Konvencije o pravima djeteta UN-a.

4 opća načela iz Konvencije o pravima djeteta UN-a:

 • nediskriminacija
 • najbolji interes djeteta
 • pravo na život i maksimalni razvoj
 • poštivanje mišljenja i stava djeteta

Kada je akcija započela u Hrvatskoj?

 • 1999. godine započinje provođenje u Hrvatskoj
 • Akciju vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju
 • Trenutno je u akciju uključeno 111 gradova/općina, a počasni naziv je dostiglo 51 grad i općina.

Kako je počelo u Pregradi?

 • 2006. godine Grad Pregrada kreće s aktivnostima za uključivanje u akciju GRADOVI I OPĆINE-prijatelji djece
 • 2007. godine Grad Pregrada je izradio izvješće i donosi zaključak da je ispunio uvjete za stjecanje naziva"GRAD PREGRADA-prijatelj djece
 • Dolazak članova Prosudbene komisije u Pregradu 13. studenog 2007. godine
 • 19. studenog 2007. godine Grad Pregrada je dobio prestižni naziv: "GRAD PREGRADA-prijatelj djece" .