Rezultati natječaja za udruge u sportu za 2018. godinu

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade (03.ožujak 2016.g.), članka 54. Statuta SZGP (02.veljače 2016.g.), te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata od 25.04.2018. godine, konačnog prijedloga Povjerenstva od 03.05.2018. godine, Predsjednik SZGP, donio je dana 04.05.2018.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u sportu na području grada Pregrade za 2018. godinu.

Odlukom je utvrđen iznos odobrenih financijskih sredstava projektima udruga koje su prijavile projekte na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2018. godinu, Sportske zajednice grada Pregrade.

Odobrena financijska sredstva dodjeljuju se slijedećim projektima udruga;

Red. br.

Naziv udruge:

Naziv projekta:

Odobreni iznos za financiranje projekta:

1.

HPD Kunagora

„Šetnjom do zdravlja“

8.500,00 kuna

2.

Šahovski klub Pregrada

„Realizacija Programa ŠK Pregrada za 2018.“

7.000,00 kuna

3.

Udruga RUŽ za promicanje sportsko rekreativnih aktivnosti Pregrada

„Sport kao životna navika“

9.000,00 kuna

4.

ŠRD Gorica

„Ribolovna sezona 2018.“

2.500,00 kuna

5.

ŽNK Pregrada

„Natjecateljska sezona 2017./2018. i 2018./2019.“

100.000,00 kuna

6.

NK Pregrada

„Natjecateljska sezona 2017./2018. i 2018./2019.“ („Nogomet“ Sport za sve generacije)

145.000,00 kuna

 

UKUPNO:

 

272.000,00 kuna

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava određen je člancima 31. do 34. o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade (03.ožujak 2016.g.) se može vidjeti i preuzeti sa službene web stranice Grada Pregrade www.pregrada.hr .

Link: Pravilnik

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva SZGP će potpisati ugovor o financiranju projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Sa udrugama kojima je odobreno samo djelomično financiranje projekta, Izvršni odbor SZGP ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, a u tom slučaju rok za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Prilikom pregovaranja SZGP će prioritet financiranja staviti na aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Grada Pregrade.

Odluka Predsjednika SZGP  nalazi se u prilogu.

Prilozi