Kronologija važnijih događaja

Kronologija važnijih događaja

 • 1242. najvjerojatnije počinje gradnja Kostelgrada
 • 1334. naziv Pregrada spominje se prvi puta u popisu župa arhiđakona Ivana Goričkog
 • 1523. počeci streljanja iz pištolau Kostelu
 • 1568. na pregradskom području spominje se gradsko naselje Purga sub castro Kozthel
 • 1598. pojava trgovišta (oppidium) u Pregradi
 • 1713. biskup senjski Adam Ratkaj posvetio je Vinagorsku crkvu
 • 1775. Pregradu pogodio snažan potres kojim je oštećena crkva
 • 1793. Antun Cuvaj navodi da te godine školu u Pregradi polazi jedno dijete
 • 1818. dovršena gradnja crkve tzv. Zagorske katedrale
 • 1842. izgrađena škola – u to vrijeme druga zidana zgrada u Pregradi (izvor: šk. spomenica)
 • 1850. počinje kopanje ugljena na području Plemenšćine
 • 1857. godine Pregrada postaje središtem kotara i kotarskoga suda čime ujedno počinje i proces urbanizacije
 • 1861. rođen književnik Janko Leskovar
 • 1861. pronađena brončana narukvica prepoznata kao tvorevina kasnoga brončanog doba, odnosno nosilaca kulture polja sa žarama
 • 1889. osnovan DVD Pregrada
 • 1892. Adolf Alfons Thierry dobio dozvolu za rad ljekarne u Pregradi
 • 1906. nađen reljef boga Mithre u Plemenšćini
 • 1939. osnovano Društvo za poljepšavanje i unapređenje Pregrade kao turističkog mjesta
 • 1943. u Plemenšćini održan veliki narodni zbor Zagorskog NO odreda
 • 1945. osnovana poljoprivredna zadruga
 • 1952. osnovan DVD Stipernica
 • 1953. osnivanje samostalne radne organizacije „Ugljenokopi Pregrada“
 • 1953. dovršena gradnja planinarske kuće na jugoistočnom obronku Kunagore (380 m)
 • 1955. osnovana općina Pregrada
 • 1962. Pregrada se pripaja Krapini
 • 1975.  otvoreno područno odjeljenje dječjeg vrtića iz Krapine u Pregradi
 • 1976. početak rada NK Pregrada
 • 1978.  Sabor SRH ponovo formira općinu Pregrada (Desinić, Hum na Sutli, Pregrada i Vinagora)
 • 1983. osnovan DVD Benkovo
 • 1983. izgrađena zgrada današnje osnovne škole
 • 1983. otvorena gradska knjižnica
 • 1985. dovršena gradnja današnjeg Doma zdravlja
 • 1997. Pregrada je dobila status Grada kao jedinica lokalne samouprave
 • 1997. osnutak jedinstvenog dječjeg vrtića „Naša radost“
 • 1999. registiran ŽNK Pregrada-Kunateks (danas ŽNK Pregrada)
 • 2002. započela izgradnja Poduzetničke zone grada Pregrade
 • 2003. dovršena gradnja današnje srednjoškolske zgrade
 • 2006. osnovana Glazbena škola
 • 2007. otvoren Muzej grada Pregrade "Dr. Zlatko Dragutin Tudjina"
 • 2008. Keglevićeva straža službena je počasna postrojba Krapinsko-zagorske županije
 • 2010. otvoren sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstva u Pregradi
 • 2011. otvoren učenički dom