Smart-city

Grad Pregrada uvidio je potrebu za unapređenjem i povećanjem efikasnosti svojeg poslovanja i uvođenjem digitalnih alata u komunikaciji s građanima te interno u komunikaciji zaposlenika i organizaciji posla.

U cilju jasnog i strukturiranog pristupa rješavanju ovog izazova pripremili smo i dokument koji na strateški način određuje faze u procesu digitalizacije. Kriza uzrokovana COVID-19 virusom pokazala je svu nužnost digitalnog funkcioniranja u današnjem svijetu.

Gradovi nisu i ne smiju biti pošteđeni trenda digitalizacije iz više razloga:
a) vodi ka boljem i efikasnijem upravljanju i poslovanju;
b) građani to traže i očekuju;
c) predstavlja alternativu za normalno poslovanje u vremenima krize.
Uz to, faktori poput povećane potražnje, višeg stupnja digitalnih kompetencija stanovnika te smanjenja lokalnih proračuna dovode do zaključka da je implementacija digitalnih rješenja nužnost, a ne mogućnost u evoluciji javnog sektora. Grad mora pratiti trendove i osigurati njihovo oživotvorenje u lokalnoj sredini, ali istovremeno digitalizirati svoje interne kapacitete te osigurati umreženost svih dionika  u  sustavu  upravljanja.  Upravo  je  stvaranje  takvog  cjelokupnog  sustava  usmjerenog prema građanima i povećanja efikasnosti poslovanja bio cilj naše digitalne strategije.