NATJEČAJI/JAVNI POZIVI U 2016. GODINI

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Predsjednik SZGP donio je 29.02.2016. godine Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih  poziva u 2016. godini. 

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu, te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Pregradi.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2016. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Sportska zajednica Grada Pregrade. Iznosom od 215.200,00 kuna iz Proračuna Grada Pregrade planira se financirati i sufinancirati više od 7 programa i projekata organizacija civilnoga društva u području sporta. Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.