Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća donesena je 16. rujna 2014. godine.
Dječje gradsko vijeće  Grada Pregrade osnovano je u okviru akcije Grad Pregrada-prijatelj djece, kao institucionalan  okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pregrade, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Janka Leskovara  Pregrada i Područnih škola,  te Osnovne škole Đure Prejca  Desinić, za učenike  koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade odnosno Vinagore. 

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Pregradi, J. K. Tuškana 2. Dječje gradsko vijeće ima Statut. Statut donosi Gradsko vijeće Grada Pregrade, na prijedlog Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade.

Konstituirajuća sjednica trećeg saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade održana je 29.11.2018. godine.

DSCN7332_0_0.JPG

Dječja gradonačelnica je Lucija Horvat, a zamjenica dječje gradonačelnice Ana Šantek.

Predsjednica Gradskog vijeća je Ela Leskovar.

Voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća nakon vrlo uspješnog vođenja prvog saziva Dječjeg gradskog vijeća ponovno je imenovana Jasna Vnuk.

Vijećnici/ce Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade:

Matija Baričević,

Marijana Špoljar,

Luka Horvat,

Dina Krsnik,

Karlo Vrhovski,

Renato Šoštarić,

Petar Herak,

Paola Sekušak,

Ivan Burić,

Ela Čuček,

Tea Deanović,

Patrik Ivanjko,

Petra Špiljak

Prilog