Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja 2021. za su/financiranje programa/projekata u sklopu javnih potreba u sportu Grada Pregrade

Logo Pregrada

Godišnji plan izrađen je temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području Grada Pregrade, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2021. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade.

Ovaj Godišnji plan natječaja sadrži popis natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima udruga u sportu koje će u 2021. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Sportska zajednica Grada Pregrade za financijske podrške na rok do 12 mjeseci, odnosno najduže do 31.12.2021. godine.