Zaštita osobnih podataka

EU parlament je u travnju 2016. godine odobrio i usvojio Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja je, nakon dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja, stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Svrha je i smisao Uredbe osigurati zaštitu privatnosti svakog pojedinaca i to obvezivanjem organizacija koje koriste osobne podatke u svom radu, na odgovornost za zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka. Navedeni zakonodavni okvir jamči europskim građanima ujednačeno pravo na zaštitu osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji te propisuje mehanizme za lakše koordiniranje aktivnosti nadzornih tijela država članica Unije. 

Temeljem Uredbe i  Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka  (NN 42/18) Grad Pregrada dužan je nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji se podaci prikupljaju i koriste, što je detaljno opisano Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (Klasa:022-05/18-01/51), od 18. svibnja 2018.

Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka Grada Pregrade su:

e-mail: osobnipodaci@pregrada.hr

telefon: 049/376-052