Strateški plan

Strateški plan možete preuzeti u PDF formatu (3.5MB).

Odluka o donošenju Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade, Službeni glasnik KZŽ, br. 22/14:

Službeni glasnik

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrada, Službeni glasnik KZŽ, br. 24/17:

Službeni glasnik

Odluka o Izmjenama i dopunama Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade, Službeni glasnik KZŽ, br. 11/17:

Službeni glasnik

 

 

Prilog