Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2017. godinu

Odobrena financijska sredstava projektima udruga koje su se javile na natječaj za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2017. godinu dodjeljena su slijedećim projektima udruga;

RED. BROJ:

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

OSTVARENI NOVČANI IZNOS(kn)

 
 

1.

NK PREGRADA

Natjecateljska sezona 2016./2017. i 2017./2018. godine

135.000,00

 
 

2.

ŽNK PREGRADA

Natjecateljska sezona 2016./2017. i 2017./2018. godine

64.000,00

 
 

3.

RUŽ PREGRADA

SPORTOM DO ZDRAVLJA

9.000,00

 
 

4.

HPD "KUNAGORA" Pregrada

"Pogled s Kunagore"

7.500,00

 
 

5.

ŠAHOVSKI KLUB PREGRADA

REALIZACIJA PROGRAMA ŠK PREGRADA ZA 2017. GODINU

4.500,00

 
 

 

UKUPNO

 

220.000,00