Godišnji plan natječaja za 2018. godini

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2018. godinu (Službeni glasnik KZŽ, br. 1/18), te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Pregradi.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva koje će u 2018. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Sportska zajednica Grada Pregrade.

Iznosom od 272.000,00 kuna planira se financirati i sufinancirati više od 5 programa i projekata organizacija civilnoga društva u području sporta. Godišnji plan prikazuje okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, te okviran broj ugovora koji se planira zaključiti. Informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.