Komunalna infrastruktura

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18)  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja  donosi Program održavanja komunalne infrastrukture, a koji obvezatno sadrži:

  • Opis i opseg poslova održavanja s procjenom  pojedinih troškova, po djelatnostima,
  • Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.docx145.26 KB
Microsoft Office document icon Program gradnje kom.inf_. za 2021.g.doc53.5 KB
Datoteka II. Izmjene i dopune Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2020 godinu.docx53.61 KB
Microsoft Office document icon Programa gradnje kom.inf_. za 2020.g.doc44.5 KB
Microsoft Office document icon Izmjene i dopune Programa gradnje kom.inf_. za 2020.g..doc46 KB
Datoteka Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.docx52.57 KB
Microsoft Office document icon Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g.doc42.5 KB
Datoteka Program održavanje komunalne infrastrukture za 2019.docx50.9 KB
Microsoft Office document icon II. Izmjene i dopune Programa gradnje kom.inf_. za 2018.g.doc39.5 KB
Datoteka II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture - 2018..docx50.34 KB
Datoteka Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.docx72.19 KB
Datoteka Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.,.docx93.57 KB
Datoteka Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.docx94.73 KB
Microsoft Office document icon Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g. i Programa gradnje objekata uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,.doc53.5 KB
Microsoft Office document icon Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.doc39 KB
Microsoft Office document icon Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.doc39 KB
Microsoft Office document icon Izmjene i dopune Programa za 2016. i Program gradnje objekata i uređaja kom. infr. za 2017. godinu.doc52.5 KB
Datoteka Izmjene i dopune Programa za 2016. i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017..docx91.24 KB
PDF icon Izvješće o izvršenju programa gradnje objekatan i uređaja komunalne infrastrukture za 2015..pdf448.73 KB
PDF icon Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf502.74 KB