Konačni rezultati natječaja za udruge u sportu za 2019. godinu

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade (03.ožujak 2016.g.), članka 54. Statuta SZGP (02.veljače 2016.g.), Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u sportu na području grada Pregrade za 2019. godinu od 01.02.2019. godine, prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata od 18.04.2019. godine, te konačnog prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata od 14.05.2019. godine, Predsjednik SZGP, donosi sljedeću

KONAČNU O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u sportu na području grada Pregrade za 2019. godinu

Ovom se Odlukom utvrđuje iznos odobrenih financijskih sredstava projektima udruga koje su prijavile projekt na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u sportu na području grada Pregrade za 2019. godinu, Sportske zajednice grada Pregrade.

Odobrena financijska sredstva dodjeljuju se slijedećim projektima/programima udruga:

Red.br.

Naziv udruge

Program/

projekt

Ostvareni bodovi od ukupno 100

Prijedlog Povjerenstva u kunama

1.

HPD „KUNAGORA“ Pregrada, Vrhi Pregradski 69, Pregrada

Projekt: „Šetnjom do zdravlja-2019“

100

10.500,00

2.

ŠK Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 15, Pregrada

Program:

Realizacija plana rada ŠK Pregrada za 2019. godinu

90

10.000,00

3.

ŽNK Pregrada, Ul. Ljudevita Gaja 32, Pregrada

Program:

„Natjecateljska sezona 2018./2019. i 2019./2020.“

89

102.000,00

4.

NK Pregrada, Ul. Ljudevita Gaja 32, Pregrada

Program:

„Natjecateljska sezona 2018./2019. i 2019./2020.“

88

165.000,00

5.

ŠRD Gorica, Ulica Stjepana Radića 17, Pregrada

Program:

Ribolovna sezona 2019.

78

4.500,00

 

UKUPNO:

 

 

292.000,00