Pregrada

Grad Pregrada osigurao je u Proračunu za 2017. godinu sredstva za isplatu božićnice u iznosu od 150,00 kuna svim umirovljenicima s područja Grada Pregrade, čija je mjesečni iznos mirovine ispod 1.000,00 kn. U taj iznos  se  osim mirovina iz Republike Hrvatske  uračunavaju se i mirovine sa područja drugih država.

Božićnice će se dijeliti

Više

U utorak 28.11.2017. godine održati će se Javna tribina o Proračunu Grada Pregrade za 2018. godinu u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade sa početkom u 18:00 sati. Putem Javne tribine građani/ke će imati priliku informirati se o predviđenom iznosu Proračuna Grada za 2018., izvorima sredstava i namjeni istih.

Više

Sa današnjim datumom upućen je dopis ministru financija, dr.sc. Zdravku Mariću i ravnatelju Porezne uprave, Zdravku Zrinušiću, dipl.oec., u vezi reorganizacije Porezne uprave u Gradu Pregradi. Dopis je upućen zajedno od strane Grada Pregrade te Općina Desinić i Hum na Sutli. Istim je traženo ponovno razmatranje nove reorganizacije Porezne uprave na temelju uvažavanja gospodarskih, teritorijalnih, prometnih i povijesnih aspekata a sve sa ciljem izmjene članka 70.

Više

Završila je manifestacija „Branje grojzdja Pregrada 2017“. Iza nas je devet dana prepunih zabavnih, kulturnih, etno-gastronomskih i sportskih događaja koji su obilježili našu najpoznatiju manifestaciju, koja se ove godine održala po 47. puta. Ove godine uvedena su dva velika noviteta. Po prvi puta je održan festival "Vinske popevke i napitnice" u organizaciji KUD-a Pregrada i Radia Kaj, a sama manifestacija vratila se korijenima iz daleke 1939. godine, otvorenje se održalo u Vinariji Zdolc.

Više

Kada krajem rujna zažute prvi lozini listovi, vrijeme je da vinogradari pripreme lagve, škafe, brente, podčkavnjake i lakomice jer predstoji najveseliji posao u ovom dijelu Zagorja - berba grožđa. To je ujedno i vrijeme kad se održava manifestacija pod sličnim nazivom: BRANJE GROJZDJA. Ono čime je obilježen pregradski kraj, to su vinogradi raspoređeni po okolnim brežuljcima i bregovima. Uz vinograd i njegov uzgoj, berbu i prešanje, te čuvanje vina vinogradar je vezan čitavu godinu.

Više

Započeli su radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godini. Radovi će se izvoditi tijekom mjeseca rujna i listopada 2017., a obuhvatit će ukupno 16 dionica na području grada:

Više

Završila je izgradnja kućica na autobusnim stajalištima na području Bušina, Plemenšćine i Cigrovca. Radove u vrijednosti od 90.900 kuna sufinancirali su Krapinsko- zagorska županija i Grad Pregrada. Projekt izgradnje kućica na autobusnim stajalištima na području grada nastavit će se sa ciljem podizanja sigurnosti u prometu.

Više
  • Izgradnja šumske ceste Sopot- Vinagora- S2- V32; ukupna vrijednost projekta: 1.454.054,79 kn (sufinanciran sredstvima EU 100%),
  • Izgradnja reciklažnog dvorišta za područje Grada Pregrade; ukupna vrijednost projekta: 1.749.251,01 kuna (sufinanciran sredstvima EU 85%),
Više

Papirnati i ukoričeni imenici u Osnovnoj školi Janka Leskovara polako odlaze u povijest, te će ih već sljedeće godine zamijeniti e- Dnevnici. Riječ je o web aplikaciji za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Projekt uvođenja e- Dnevnika pokrenula je Osnovna škola Janka Leskovara, u sklopu kojeg su nabavljena prijenosna računala za centralnu školu. Projekt je podržao i Grad Pregrada nabavom prijenosnih računala za sve područne škole koje djeluju u sklopu Osnovne škole Janka Leskovara kako bi sva djeca i njihovi roditelji imali jednake uvjete u obrazovanju.

Više

Na osnovi članka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ( „Narodne novine, broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Pregrade.

Rješenje se nalazi u prilogu.

Više

Stranice