Sanacija nerazvrstanih cesta u 2017.

Započeli su radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godini. Radovi će se izvoditi tijekom mjeseca rujna i listopada 2017., a obuhvatit će ukupno 16 dionica na području grada:

 1. NC GRAD PREGRADA 2017 Buteku V-20
 2. NC GRAD PREGRADA 2017 Vinagora V- 27.2 -Javorić
 3. NC GRAD PREGRADA 2017 Vinagora V- 27
 4. NC GRAD PREGRADA 2017 Stipernica ST 4
 5. NC GRAD PREGRADA 2017 Spoj Plemenšćina PL-9
 6. NC GRAD PREGRADA 2017 Kapela-Krsniki PL-11
 7. NC GRAD PREGRADA 2017 Strabići Burići C-13
 8. NC GRAD PREGRADA 2017 Odvojak Burići C-13
 9. NC GRAD PREGRADA 2017 Gorjakovo G-18
 10. NC GRAD PREGRADA 2017 Brletić B-4
 11. NC GRAD PREGRADA 2017 Burić Marijan B 4.2.
 12. NC GRAD PREGRADA 2017 Odvojak Jugi B 9.2.
 13. NC GRAD PREGRADA 2017 Klenice Bu-7
 14. NC GRAD PREGRADA 2017 Sveti Štefan K-5
 15. NC GRAD PREGRADA 2017 Odvojak Drenški K-19
 16. NC GRAD PREGRADA 2017 Kolarija P-30 

Radove ukupne vrijednosti 885.995,28 kuna izvodit će Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina. U navedenom iznosu ukupne vrijednosti radova građani/ke će svojim sredstvima sudjelovati u iznosu od 30%, dok će se ostalih 70% sredstava financirati iz Proračuna Grada Pregrade.