Reorganizacija Porezne uprave u Gradu Pregradi

Sa današnjim datumom upućen je dopis ministru financija, dr.sc. Zdravku Mariću i ravnatelju Porezne uprave, Zdravku Zrinušiću, dipl.oec., u vezi reorganizacije Porezne uprave u Gradu Pregradi. Dopis je upućen zajedno od strane Grada Pregrade te Općina Desinić i Hum na Sutli. Istim je traženo ponovno razmatranje nove reorganizacije Porezne uprave na temelju uvažavanja gospodarskih, teritorijalnih, prometnih i povijesnih aspekata a sve sa ciljem izmjene članka 70. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 54/17) na način da se u Gradu Pregradi ponovno ustroji Ispostava Porezne uprave.

Gradonačelnik Grada Pregrade i načelnici Općina Desinić i Hum na Sutli istaknuli su kako su poduzetništvo i obrtništvo Krapinsko- zagorske županije  najrazvijeniji upravo na području koje pokriva Ispostava Porezne uprave u Pregradi. Na području grada Pregrade, općina Desinić i  Hum na Sutli posluje 157 poduzetnika i 268 obrtnika koji zapošljavaju četvrtinu ukupno zaposlenih radnika na razini KZŽ. Poduzetnici na navedenom području ostvaruju četvrtinu ukupnih prihoda KZŽ, veoma su izvozno orijentirani, te ostvaruju gotovo polovicu ukupnih županijskih prihoda od prodaje u inozemstvu.

Istaknuli su kako ustrojavanje Ispostava Porezne uprave u Zlataru, Krapini, Zaboku i Donjoj Stubici uz istovremeno izostavljanje Pregrade koja je teritorijalno i prometno izdvojena i ima dugu tradiciju sjedišta Kotara, općine i gradskog središta, nije razumljivo te lokalne poduzetnike dovodi u neravnopravan položaj.