Javna tribina o Proračunu Grada Pregrade za 2018. godinu

U utorak 28.11.2017. godine održati će se Javna tribina o Proračunu Grada Pregrade za 2018. godinu u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade sa početkom u 18:00 sati. Putem Javne tribine građani/ke će imati priliku informirati se o predviđenom iznosu Proračuna Grada za 2018., izvorima sredstava i namjeni istih. Gradonačelnik Grada Pregrade, Marko Vešligaj i članovi Gradske uprave pružiti će sve potrebne informacije kao i eventualna obrazloženja pojedinih stavaka Proračuna, te na ovakav održati postojeću razinu transparentnosti  u pripremi i izradi jednog od najvažnijih akata Grada.

Proračun Grada Pregrade nalazi se na javnom savjetovanju do 04.12.2017. godine:

https://www.pregrada.hr/novosti/j-v-n-i-p-o-z-i-v-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-prora%C4%8Duna