novi saziv

Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj je 8. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., izabralo članice i članove III. saziva Savjeta mladih Grada Pregrade te njihove zamjenice i zamjenike.

Kandidati i kandidatkinje prijavljeni za članstvo u gradskom Savjetu mladih predstavili su se članicama i članovima Gradskog vijeća, a potom je provedeno javno glasovanje.

U novi saziv Savjeta mladih izabrani su:

Više