javne površine

Korištenje javnih površina na području Grada Pregrade uređeno je Odlukom o o uvjetima i kriterijima za korištenje javnih površina na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 16/10).

Više