Završeni radovi na uređenju Poduzetničke zone u Pregradi

Završili su radovi na uređenju Poduzetničke zone u Pregradi, koji su obuhvaćali izgradnju nogostupa kao sastavnog dijela ceste u zoni, izgradnju javne rasvjete te drvoreda.

Projekt „Unapređenje osnovne prometne i komunalne zajedničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Pregrada“ ukupno je vrijedan 2.067.250,00 kn, od čega je 1.756.749,05 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Također, od Ministarstva regionalnog razvoja iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini dobiveno je 186.300,57 kn.

Izvođač radova bila je zajednica ponuditelja Ciglenica d.o.o. i Građevinar Hrvoj, a ugovorena cijena radova, zajedno s PDV-om iznosi 1.913.492,50 kuna. Radovi su obuhvatili uređenje nogostupa: pripremu podloge, rubnjaka i asfaltiranje, izgradnju javne rasvjete s postavljanjem 63 lampe te sadnju drvoreda, kuglastog bagrema.

Ovim projektom želi se doprinijeti razvoju poduzetništva u Pregradi. „Zadnjih godina bilježimo jako dobre gospodarske pokazatelje, nezaposlenost je pala na razinu od 70-ak ljudi, zaposlenost raste, broj poduzeća raste. Grad Pregrada nastoji poticati gospodarstvo različitim mjerama, subvencijama kamata na kredite i oslobođenjem komunalne naknade i doprinosa, a također sudjelujemo u nekoliko projekata kojima želimo potaknuti socijalno poduzetništvo“, istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj povodom završetka radova.