projekt

Završili su radovi na uređenju Poduzetničke zone u Pregradi, koji su obuhvaćali izgradnju nogostupa kao sastavnog dijela ceste u zoni, izgradnju javne rasvjete te drvoreda.

Više

Gradu Pregradi, u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla i Mrežom udruga Zagor, odobren je projekt Mladi u Centru: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini. Projekt je bio prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za 2018.

Više

Općini Krapinske Toplice odobreno je 483.907,26 kn bespovratnih sredstava za financiranje projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 HRK, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 posto.

Više

Organizacije civilnog društva predstavljaju okosnicu aktivne participacije građana/ki u različitim aspektima djelovanja lokalne zajednice. Podrška njihovu djelovanju prepoznata je kao ključna. Veliki iskorak u smjeru nefinancijske podrške OCD-ima na području grada učinjen je već 2013. godine projektom “Otvoreni grad”. Sporazum o sufinanciranju projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici pod nazivom „Otvoreni grad“  sklopljen je krajem  2013.g. s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Više

Grad Pregrada poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine te povećanja turističke ponude  da se prijave na financijsku podršku projektima koji će pridonijeti zadovoljavanju potreba stanovnika na području Pregrade te podizanju kvalitete njihova života.

Više

U utorak, 24. ožujka 2015., Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva izvršilo je procjenu projekata udruga prikupljenih temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade za 2015. godinu., te je sukladno navedenim ocjenama utvrdilo visinu financijske potpore predloženim projektima. Temeljem provedenog Natječaja dodijeljeno je ukupno 42.700,00 kuna projektima udruga s područja Grada.

Više

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji,

Više

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je 11. ožujka 2015.g. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Krapinsko-zagorskoj županiji. Rok za prijavu je do 17.4.2015. g.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se u Gradu Pregradi 03.04.2015.g.

Više