infrastruktura

Završili su radovi na uređenju Poduzetničke zone u Pregradi, koji su obuhvaćali izgradnju nogostupa kao sastavnog dijela ceste u zoni, izgradnju javne rasvjete te drvoreda.

Više

Dolaskom povoljnijih vremenskih prilika, na području Grada Pregrade započinju radovi na održavanju cestovne infrastrukture. Radi se prvenstveno o interventnom održavanju nerazvrstanih cesta, za koje su mjesni odbori dostavili podatke i za koje su napravljeni planovi sanacije. Interventno održavanje provoditi će Niskogradnja d.o.o., na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta sklopljenog sa Gradom Pregrada, a koji se odnosi na cijelo područje Pregrade.

Više