Top stipendija

Pravo na top stipendije imaju izvrsni redovni studenti koji imaju prebivalište na području grada Pregrade. Zbog izvrsnosti studenata u polaganju ispita i završavanju godina studija, ove stipendije nazivaju se „top stipendije“.

Iznos i broj stipendija utvrđuje svojim zaključkom Gradonačelnik za jednu nastavnu godinu u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu Grada Pregrade. Stipendije se dodjeljuju putem natječaja koji raspisuje Upravni odjel na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade. Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci akademske godine, od rujna do lipnja.