Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Općini Krapinske Toplice odobreno je 483.907,26 kn bespovratnih sredstava za financiranje projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 HRK, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 posto.

Cilj projekta je informirati stanovnike Općine Krapinske Toplice i Grada Pregrade o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz pet obveznih i sedam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti, kao što su brošure, letci i plakati o odgovornom postupanju s otpadom, sprečavanju nastanka otpada, odvojenom sakupljanju otpada te ponovnoj upotrebi i kompostiranju, specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i radijske reklame, nadogradnja postojećih web stranica sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom, edukativne slikovnice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone,  plaćeni oglasi u elektroničkim medijima i izobrazno-informativni radionice i materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom.

Stečeno znanje građani će moći primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.

Provedba projekta krenula je 18. lipnja 2018, a razdoblje provedbe je 12 mjeseci.