Gradu Pregradi odobren projekt u okviru programa Erasmus plus

Gradu Pregradi, u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla i Mrežom udruga Zagor, odobren je projekt Mladi u Centru: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini. Projekt je bio prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu za program Erasmus +, Ključna aktivnost 3 za područje mladih, za aktivnost Sastanci mladih i donositelja odluka, odobrila ga je Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a financira ga Europska unija u iznosu od 7.150,00 eura.

Radi se o projektu uključivanja mladih u procese donošenja odluka i oblikovanja politika za mlade putem strukturiranog dijaloga te pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama. Koncept je to koji podrazumijeva razgovor između donositelja odluka i mladih te osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih doprinosa u donošenju odluka i oblikovanja politika za mlade. On se sastoji od jasno definiranih faza u kojima donositelji odluka i organizacije mladih postavljaju pitanja o temama koje su važne mladima diljem Europe, prikupljaju komentare mladih na prijedloge prije no što predstave konačne preporuke koje potom postaju dio politika za mlade. Na ovaj način mladi mogu izravno utjecati na donošenje odluka, a institucije mogu svoje odluke temeljiti na stvarnim potrebama mladih.

Ovaj projekt proizašao je iz potrebe za osnaživanjem mladih za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu. Naime, prilikom izrade Gradskog programa za mlade 2015.-2020. kroz rezultate provedene ankete mladi su istaknuli problem nedostatka inicijativa i sadržaja za njih i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, ali i nedostatak prostora i institucionalnog okvira unutar kojeg bi se ti sadržaji kreirali i provodili, u obliku centara za mlade, info centara ili klubova mladih. U jednom takvom multifunkcionalnom prostoru mladi bi imali priliku za kulturni razvoj, volontiranje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena te neformalno obrazovanje. Korištenjem metodologije strukturiranog dijaloga kroz pitanje centara za mlade želimo aktivirati mlade u zajednici te ih osnažiti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na svim razinama, a provedbom projekta dobit ćemo odgovor na pitanje kakav to centar za mlade oni sami žele.