Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 15. po redu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati  u ponedjeljak  20. srpnja 2015. godine sa početkom u 19 sati, uz slijedeći dnevni red;

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pregrade,

 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke oizboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete,

 4. Razmatranje prijedlogai donošenje Odluke o donošenju Revizije 1 Procjeneugroženosti stanovništva, materijalnih ikulturnih dobara i okolišaod katastrofa i velikih nesreća zapodručje GradaPregrade i Odluke o donošenju RevizijePlana zaštite i spašavanja Grada Pregrade sa Planom civilnezaštite Grada Pregrade,

 5. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2015.g.

 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti o uključivanju područja Grada Pregrade u turističku zajednicu područja.

 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste „Rudarske ulice“ javnim dobrom,

 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste „Petrovina-Menjački“ javnim dobrom,

 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snageUgovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova preuzimanja, opremanja i prijevoza umrlih osoba od mjesta ukopa ili kremiranja u gradu Pregradi, te davanju ovlasti Gradonačelniku Grada Pregrade za provođenje postupka isklapanjeUgovora o povjeravanju poslova za preuzimanjei prijevoza umrlih osoba ili posmrtnih ostataka, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije,od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju odobrenja za prodaju robe na malo izvan prodavaonice,

 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju obične zadužnice,

 12. Informacija  o  potpisivanju Ugovora o podjeli odvajanjem s preuzimanjem između  Humkom d.o.o. i Humplin d.o.o,

 13. Razno.

   

  Materijale za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade možete preuzeti na slijedećem linku:

  http://1drv.ms/1Od3GX9