Platforma Otvoreni grad građanima Pregrade omogućava potpuni uvid u potrošnju javnog novca

Otvoreni grad - vizual

Grad Pregrada za svoje je građane otvorio online platformu Otvoreni grad, koja im pruža mnoštvo pogodnosti te pomaže povećanju učinkovitosti rada i komunikacije djelatnika Gradske uprave. Osim što joj je moguće pristupiti bilo kada i s bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu, platforma uvelike olakšava obavljanje aktivnosti vezanih uz Gradsku upravu i to iz udobnosti vlastitog doma.

Dostupnost svih informacija o gradskom proračunu bilo kada i bilo gdje

Pristup informacijama o prijedlozima proračuna, podacima vezanim uz tekući proračun i postupcima njegova izvršenja nešto je što svaki građanin želi znati. Usluga iProračun upravo to omogućava. Putem platforme Grad pruža javno dostupne, potpune i pravovremene informacije o proračunu. Prikaz relevantnih fiskalnih podataka izuzetno je jednostavan, a sve kako bi građani razumjeli svaki proces koji se u tom trenutku događa. Pregrada kontinuirano radi na kvalitetnijem odnosu između građana i Gradske uprave, a upravo je dostupnost informacija u svakom trenutku njegov temelj. Pristup točnim i vjerodostojnim informacijama velik je korak prema potpunoj transparentnosti djelovanja Gradske uprave kojoj Pregrada teži. U konačnici, ova usluga značajno doprinosi djelotvornosti javne uprave, koja proaktivnom objavom podataka potiče građane na aktivno sudjelovanje u proračunskim procesima.

Sudjelovanje u odlukama o trošenju gradskog proračuna

Svi građani svoj novac odvajaju za gradski proračun, stoga je pravedno da sudjeluju i u odlukama o  trošenju istog. Kontinuirano sudjelovanje u odlukama potrošnje gradskog budžeta želja je većine odgovornih građana. Pregrada je odlučila podići odnos građana i Gradske uprave na višu razinu omogućivši, uslugom MojProračun, dvosmjernu komunikaciju vezanu uz zajednički novac. Svaki konstruktivan prijedlog putem platforme može se poslati Gradskoj upravi na razmatranje i potencijalno prihvaćanje. Dajući prijedloge, građani usmjeravaju sredstva proračuna za predstojeću godinu, a svi prijedlozi automatski se spremaju u sustav te se generira statistika koja pruža uvid u participaciju građana u prijedlogu proračuna.

Detaljan i ažuran pregled postupaka te ugovora nabave roba ili usluga

Uz uslugu iTransparentnost proces javne nabave roba i usluga u Pregradi sada je u potpunosti transparentan. Realizacija proračunskih stavki putem platforme vidljiva je svim građanima. Novac, koji izdvajaju za gradski proračun, troši se za nabavu određenih roba ili usluga. Kako bi se zajamčilo zadovoljstvo javnosti, platforma Otvoreni grad daje uvid u sve postupke i ugovore o nabavi roba ili usluga kao i račune dobavljača istih. Sve točne i vjerodostojne informacije na platformi su dostupne pravovremeno.

Zaštićena autentifikacija

Osim standardne prijave putem korisničkog imena i zaporke, prijava na platformu će se moći provesti i putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), koji će uskoro biti dostupan za javnost. Do tada, svi građani na web stranici Pregrade mogu zatražiti podatke za prijavu i uključiti se na digitalnu platformu. Za sve ostale detalje posjetite gradske Facebook i Instagram stranice te u svakome trenutku budite informirani o lakom obavljanju administrativnih procesa.