JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2021. godinu

Grad Pregrada

Na temelju članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. ­­­8/21), Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2021. godinu

 

1)PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2021. godinu (u nastavku Program potpora), s ciljem unapređenja poljoprivrede na području Grada Pregrade.

Razdoblje prihvatljivih aktivnosti i troškova koji su nastali 01.01.- 30.11.2021. godine.

 

2)KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Pregrade i bez nepodmirenih obveza prema Gradu Pregradi.

Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama.

Trošak za koji korisnik traži sufinanciranje iz ovog Javnog poziva, ne smije biti sufinanciran od bilo koje druge strane u bilo kojem vremenskom periodu, tj. zabranjeno je dvostruko financiranje.

Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, a visina potpore koja se može dodijeliti po korisniku, po svim mjerama, najviše iznosi do 10.000,00 kuna godišnje.

 

3) MJERE POTPORA

1. Podizanje višegodišnjih nasada

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50%  vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 10.000,00 kn

Poseban uvjet temeljem ove potpore navedeni su u stavkama a), b), c), d), e), f).

Potpora se dodjeljuje za podizanje i/ili restrukturiranje višegodišnjih nasada:

 1. za jezgričavo voće (jabuka, kruška, dunja) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,25 ha (odnosno najmanje 250 jabuka, 250 kruška, 150 dunja),
 2. za koštićavo voće (marelica, šljiva, trešnja, breskva  i sl) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,25 ha (odnosno najmanje 80 marelica, 80 šljiva, 150 trešnja, 100 breskva),
 3. za bobičasto voće (malina, kupina, ribizl, borovnica) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,15 ha (odnosno najmanje 1300 malina, 360 kupina, 600 ribizl, 400 borovnica),
 4. za lupinasto voće (orah, lješnjak, kesten) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,5 ha (odnosno najmanje 78 oraha, 250 lješnjaka, 75 kestena…)
 5. za sadnice za ostalo voće (osim agruma) u iznosu od 50% po računu/ za površinu od najmanje 0,25 ha,
 6. za nabavu loznih cijepova za proizvodnju kvalitetnih (sa ZOI)  i ostala vina (bez ZOI) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,12 ha (odnosno najmanje 600 loznih cijepova).

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 1

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o traženoj površini zemljišta (ispis iz ARKOD sustava),
 • fotodokumentacija prije ulaganja.

 

2.Razvoj pčelarstva

a)Subvencioniranje nabave sadnica za podizanje višegodišnjih nasada medonosnog bilja

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i to za medonosno bilje u iznosu od 50% po računu

 1. za površinu od 0,1 ha ružmarin, kadulja, lavanda,
 2. za broj sadnica lipa i pitomi kesten najmanje 5 sadnica i lijeska najmanje 20 sadnica.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 10.000,00 kn

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • korisnik sredstava mora imati najmanje 10 registriranih košnica na ime korisnika.

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 2.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o broju registriranih košnica (ispis iz ARKOD sustava),
 • fotodokumentacija prije ulaganja.

 

3. Kupnja opreme

a)kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za  pripremu i preradu  poljoprivrednih  proizvoda (aparati za hlađenje, preše, čistači ljuski za voće, gulilice, pasterizatori, aparati za kuhanje pekmeza (sukladno Uredbi 1407/2013), aparat za skidanje poklopaca sa poklopljenog pčelinjeg sača, pakirke, muljače i sl.).

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 15.000,00 kuna.

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave stočarstvom,
 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave vinogradarstvom (moraju biti upisani u vinski registar),
 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave voćarstvom (navesti površinu voćnjaka).

Za kupljenu rabljenu poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu korisnik sredstava mora priložiti račun, predračun ili kupoprodajni ugovor u skladu s tržišnim cijenama. Cijena rabljenog stroja mora biti umanjena najmanje 30% od vrijednosti tog istog novog stroja.

Za kupljenu poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu ne smije postojati sukob interesa. Sukob interesa ne postoji ako osoba nije osobno, kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj)  sljedeće:

 • zaposlenik, vlasnik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela korisnika niti bilo koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s korisnikom (partnerska/povezana poduzeća, i sl.),
 • u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa,
 • u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.
 • Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 3.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • izjava o nepostojanju sukoba interesa (Prilog 5),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o traženoj površini zemljišta, o upisu u vinski registar, o broju stoke, o broju košnica  (ispis iz ARKOD sustava).

 

 

4.Razvoj stočarstva

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50%  vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna. Ovaj uvjet ne odnosi se na Mjeru 4.a) subvencioniranje umjetnog osjemenjivanje krava plotkinja i krmača/nazimica.

Za ovu mjeru je predviđeno:

-za Mjeru 4.a) iznos od 20.000,00 kuna,

-za Mjeru 4.b), c) i d) iznos od  25.000,00 kuna.

 

Potpora se dodjeljuje za:

a)subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/nazimica,

b)subvencioniranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu,

c)subvencioniranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu,

d)subvencioniranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu.

 

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Posebni uvjeti po mjerama ove potpore su:

a) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za umjetno osjemenjivanje koje vrši ovlaštena Veterinarska stanica  ili poljoprivrednom gospodarstvu  koji ima osposobljenu osobu za umjetno osjemenjivanje  krava plotkinja i krmača/nazimica  u iznosu od 50% od ukupne cijene navedene usluge temeljem ispostavljenog računa po obavljenom umjetnom osjemenjivanju uz obvezu dostave preslike računa i zahtjeva za potporom.

Vlasnici koji su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje životinja i sami vrše umjetno osjemenjivanje životinja ostvaruju subvenciju za dvije doze po plotkinji godišnje, a uz obrazac zahtjeva koji podnose Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo grada Pregrade moraju dostaviti  presliku potvrde da su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje, potvrdu nadležne ustanove o broju plotkinja, presliku reprodukcijske kartice osjemenjene životinje i račun za sjeme. Potpora se dodjeljuje za trošak jednog osjemenjivanja po plotkinji.

 

b) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu rasplodnog stada u govedarstvu po dostavljenom zahtjevu i računu za nabavu goveda i to za:

- junice starije od 2 godine  (1 ili više) u iznosu od 50 % po računu/ po grlu,

- mliječne krave (1 ili više) u iznosu od 50% po računu/ po grlu.

 

c) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu  rasplodnog stada u svinjogojstvu u iznosu 50% po računu/po grlu te dostavljenom zahtjevu i računu za nabavu rasplodnih krmača/nazimica za nabavu najmanje za 2 komada ili više.

 

d) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavurasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvupo dostavljenom zahtjevu i računu i to za:

 • rasplodne ovce ( za minimalno 22 komada ili više) u iznosu od 50% po računu/po grlu,
 • rasplodne koze ( za minimalno 7 komada ili više) u iznosu od 50% po računu/ po grlu.

 

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 4.

Napomena: Prijave za Mjeru 4.a) subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/nazimica neće se bodovati prema kriterijima u tablici br. 4., već će se obračun izvršiti po dostavljenom računu i potrebnoj dokumentaciji.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva - samo za Mjeru  b, c i d),
 • dokaz o traženoj površini zemljišta (ispis iz ARKOD sustava - samo za Mjeru  b, c i d),
 • dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja (samo za Mjeru  b, c i d),
 • preslika kartice za krave (samo za Mjeru a).
   

5.Razvoj peradarstva

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50%  vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 15.000,00 kn

Potpora se dodjeljuje za slijedeće:

a)subvencioniranje nabave kokoši nesilica,

b)subvencioniranje nabave purana

 

a) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu kokoši  nesilica  u iznosu od 50 % po računu/ po komadu te dostavljenom zahtjevu i računu za kokoši nesilice (minimalno 150  komada ili više).

b) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu purana u iznosu od 50% po računu/ po komadu te dostavljenom zahtjevu i računu za purane  (minimalno 100  komada ili više).

 

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 5.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva),
 • dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja.

 

6. Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda

1.Potporom su obuhvaćeni troškovi za:

a)Troškove promocije i plasmana proizvoda-Uredba 1407/2013

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi troškovi su: troškovi izrade letaka, oglašavanje preko oglasnih ploča, plakata, različitih prezentacija i sajmova, oglašavanje putem radija, televizije, interneta, trošak sponzorstva na zakonito organiziranim nagradnim igrama i sl.

b) Troškove usluge izrade projektne dokumentacije i poslovnih planova-Uredba  1407/2013 i Uredba 1408/2013

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • potpora se dodjeljuje za troškove izrade tehničke dokumentacije za konzultantske usluge i ostale usluge koje su u izravnoj vezi s pripremom projekta, uz uvjet da tehničku dokumentaciju mora izraditi ovlašteni inženjer, a konzultantske usluge ovlašteni konzultant koji je član Zajednice poslovnih savjetnika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,
 • potpora se dodjeljuje za troškove izrade poslovnih planova.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 1.000,00 kuna.

Za ovu mjeru je predviđeno 13.000,00 kn

Kriterij prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 6.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu ( Prilog 1),
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom),
 • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Pregradi (izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade),
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2),
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4),
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva).

 

5) ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA

Dopuštenost potpore sukladno Programu potpora ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik Grada Pregrade.

Na prijedlog povjerenstva, za korisnike potpore koji udovoljavaju uvjetima Programa potpora, Gradonačelnik Grada Pregrade donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Korisnik potpore je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 2 godine nakon isplate gore navedenih potpora.

Po potrebi, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, može zatražiti dodatnu dokumentaciju i

obrazloženje.

 

6) NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Program potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2021. godinu te obrasci zahtjeva nalaze se na web stranici Grada Pregrade (www.pregrada.hr) i oglasnoj ploči. Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora mogu se preuzeti i u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Pregrade.

Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama i to:

 • za Mjeru 4.a)  i  za Mjeru 6.a) i b) do 30.11.2021. godine, a za ostale mjere do 30.04.2021. godine,
 • neposredno u pisarnici Grada Pregrade, do 15.00 sati ili
 • preporučenom pošiljkom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu:

GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuškana br. 2

49218 PREGRADA

s naznakom „Program potpora poljoprivredi – Mjera (obavezno navesti mjeru za koju se zahtjev podnosi) – NE OTVARATI“.

 

Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima te iznos prihvatljivih troškova.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi za potporu ne razmatraju se te se podnositelj zahtjeva o istom obavještava.

Ako vrijednost zaprimljenih zahtjeva duplo premašuje iznos potpore privremeno se obustavlja zaprimanje zahtjeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita putem e-pošte na adresu: stefanija.bedenikovic@pregrada.hr. Zahtjevi za dodatnim informacijama zaprimaju se najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu Zahtjeva za potporu.

Nakon obrade Zahtjeva za potporu Povjerenstvo za praćenje provedbe Javnog poziva za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području grada Pregrade donosi Prijedlog liste korisnika u sklopu kojeg se utvrđuje: iznos sredstava osiguran u Proračunu, broj zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima Pravilnika te pojedinačni iznos potpore po korisniku ovisno o ostvarenom broju bodova sukladno kriterijima bodovanja.

Izvješće o provedbi (Prilog 6) s popratnom dokumentacijom korisnik potpore mora dostaviti do 15.11.2021. godine za sve Mjere osim za Mjeru 6. a) i b) do 30.11.2021. godine.

Za Mjeru 4.a) nije potrebno dostaviti Izvješće o provedbi (Prilog 6), već potrebnu dokumentaciju dostaviti do 30.11.2021. godine

Za sve Mjere osim Mjeru 4.a isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava biti će isplaćena na način da će korisnici potpore biti obaviješteni o dobivanju potpore, a isplata će uslijediti nakon prihvaćanja Izvješća o provedbi (Prilog 6) s popratnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.

Za Mjeru 4.a isplata dodijeljene potpore će biti isplaćena temeljem Odluke o dodjeli sredstava, a korisnici potpore će biti obaviješteni o dobivanju potpore.

 

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                Marko Vešligaj, univ. spec. pol.