Hrvoje Novak iz Pregrade izabran za predsjednika Savjeta mladih KZŽ u drugom mandatu

Savjet mladih KZŽ

U četvrtak, 25. ožujka 2021. godine u Krapini je održana konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije.

Savjet mladih KZŽ i narednom razdoblju vodit će dosadašnji predsjednik Hrvoje Novak, koji se nakon izbora, u kratkim crtama osvrnuo na rad Savjeta tijekom prošlog mandata. „U proteklom mandatu zapravo smo pokušali spojiti dio Savjeta sa Županijom i Skupštinom te Savjet približiti mladima, biti posrednik između mladih i donositelja odluka. Planovi idu i dalje u tom smjeru. Savjet mladih može utjecati na donošenje kvalitetnih politika koje su usmjerene prema mladima, a u sljedećem sazivu ćemo svakako biti fokusirani na to da svi prijedlozi koji su proizašli u prošlom sazivu da budu implementirani“, rekao je Novak. Zamjenica predsjednika Savjeta mladih Sandra Plečko je istaknula: „Savjet je tijekom prošlog mandata ostvario puno pozitivnih i lijepih rezultata, pokrenuli smo puno projekata i ideja. Nadam se da ćemo ići tim smjerom i dalje, da ćemo Savjet još više približiti mladima, potaknuti ih da budu čim aktivniji, jer imamo dovoljno mladih koji mogu i koji žele“, rekla je Plečko.

Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je sigurna kako će novi saziv Savjeta mladih biti vrlo konstruktivan, da će zajedno kreirati neke nove politike za mlade te uspješno surađivati. „Savjet mladih i dosad je bio aktivan u formiranju politika za mlade na području Krapinsko – zagorske županije, kako na području obrazovanja, gospodarstva, ali i marginaliziranih skupina. Krapinsko – zagorska županija je prva županija koja je donijela program za mlade, sada smo već na četvrtom. Surađujemo na brojnim projektima, a jedan od njih je volontiranje gdje se mlade potiče na volontiranje i na veći društveni angažman u zajednici. Prošli saziv na čelu sa starim – novim predsjednikom pokrenuo je nove projekte koji su vezani za približavanje politike srednjoškolcima, mislim da smo u tome uspjeli i mlade zainteresirali na veće aktivnosti, s obzirom da su se na javni poziv javili se kandidati s motivacijski m životopisom i porukama“, rekla je zamjenia Petek. Konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih nazočila je i predsjednica Skupštine KZŽ Vlasta Hubicki, koja je vodila sjednicu do konstituiranja novog saziva.

Čestitamo Hrvoju Novaku na izboru za predsjednika Savjeta, ali čestitamo i Zvonimiru Gretić, koji je također izabran u novi saziv Savjeta mladih KZŽ kao zamjena te im želimo puno uspjeha u radu.