Skip to main content

Svetište Majke Božje Kunagorske

Na temeljima kunagorskog prasvetišta tijekom 2006. godine obnovljeno je Prasvetište Gospe Kunagorske sa tronom Kunagorske Gospe od Pobjede. Marija je posebno štovana u župi kao “Naša Gospa od Kunagore”, a slavi se u mjesecu svibnju. Kao i uz kip Majke Božje s djetetom Isusom i uz kapelu na Kunagori vezane su priče i legende, mlade žene koje su bile nesretne u ljubavi ili nisu mogle zanijeti, posjećivale bi kip te hodočastile na Kunagoru kako bi ih Majka Božja blagoslovila.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Grofova Keglevića 4, 49218 Pregrada
+385 49 376 081
www.zupa.pregrada.hr
bdm@zupa.pregrada.hr

Lokacija

srce zagorja