Skip to main content

Kip Majke Božje s djetetom Isusom u naručju

Kip Majke Božje s djetetom Isusom u naručju, koji se danas nalazi u parku na Trgu Gospe Kunagorske, nalazio se uz državnu cestu uz rječicu Kosteljinu između dva kamenoloma. Kip je dao izraditi župnik Franjo Mađerek 1888. godine. Kod kipa su se skupljale zavjetne procesije na Veliku Gospu i Bijelu nedjelju te otuda polazile u župnu crkvu.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Grofova Keglevića 4, 49218 Pregrada
+385 49 376 081
www.zupa.pregrada.hr
bdm@zupa.pregrada.hr

Lokacija

srce zagorja