Skip to main content

Kapela Sv. Mihovila, Sopot

Godina izgradnje kapele u Sopotu nije poznata, no pretpostavlja se da je starija od crkve na Vinagori. Smještena je u sredini Sopota, na uzvisini, te dominira nad cijelim selom. Na zapadnoj strani uzdiže se zvonik, koji je i najstariji dio kapele. U crkvi se nalaze tri oltara, od kojih je glavni posvećen sv. Mihaelu (Mihovilu) arkanđelu. Od važnijeg inventara ima orgulje koje su restaurirane te od 2004. godine ponovno u funkciji. Za ovu kapelu veže se još jedna specifičnost: pjevanje za vrijeme mise. Naime, za razliku od drugih crkava u kojima pjevaju zborovi, u Sopotu se zadržao narodni način pjevanja starih pučkih pjesama onako kako su se nekad pjevale. Takvo se pjevanje može čuti još samo u nekoliko crkvi u Hrvatskoj.

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije
Vinagora 4, 49218 Pregrada
+385 49 343 012
www.zupa-vinagora.hr
zupa.vinagora@zg-nadbiskupija.hr

Lokacija

srce zagorja