Skip to main content

Kapela Sv. Jurja, Svetojurski Vrh

  • Sv. Juraj
  • Sv. Juraj

Zidana kapela nalazi se na mjestu starije drvene kapele, o kojoj postoje zapisi u izvorima iz 17. st. Ova kasnobarokna kapela srodna je kapeli sv. Lenarta po oblikovanju prostora i vremenu izgradnje, kao i po jednako građenom ulaznom dijelu sa zvonikom. Sceničnost kasnobaroknog prostora naglašena je nizanjem kupolastih svodova i stlačenih pojasnica svoda. Dojam je pojačan i nizanjem lukova otvora ulaznog dijela. Masivan i zatvoren zvonik odgovara ranijem stilu gradnje te je moguće da je ostatak ranije kapele, uz koji se podiže današnja.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Grofova Keglevića 4, 49218 Pregrada
+385 49 376 081
www.zupa.pregrada.hr
bdm@zupa.pregrada.hr

 

Lokacija

srce zagorja