Skip to main content

Župna crkva Sv. Emerika i Kapela Trpećeg Isusa, Kostel

  • Sv. Emerik
  • Sv. Emerik

Pregradski kraj je u srednjem vijeku pripadao kostelskom vlastelinstvu; na sjevernim obroncima Kunagore još danas se naziru ostaci utvrde Kostel. Prvi pisani podaci za Kostel nalaze se u Statutima zagrebačkog Kaptola gdje se spominje župa Svetog Emerika u Kostelu 1334. godine. Jednobrodna je kasnobarokno-klasicistička građevina s poligonalnim svetištem do kojeg je sakristija s oratorijem, a uz nju je sa strane smješten toranj. Na pročelju crkve i u unutrašnjosti sačuvan je klasicistički inventar. Sagradio ju je grof Keglević na svom plemićkom posjedu. Upravo uz ovu crkvu vezan je običaj uskrsnog streljanja „pod Kostelom“. Čete grofa Keglevića čuvale su Kristov grob, a u zoru na Uskrs slavile su Kristovo Uskrsnuće glasnim pucnjevima iz kubura. Običaj se neprekidno njeguje od 1523, g., a danas nosi status nematerijalnog kulturnog dobra RH.

Kapela Trpećeg Krista smještena je ispod župne crkve sv. Emerika, prema kojoj je okrenuta pročeljem. Nad portalom je uklesana godina 1800., što je vjerojatno godina dovršetka pročelja. Kapela je građena na razvedenom tlocrtu kasnog baroka, s potisnutim bočnim zidovima broda u plitke kapele, koje se slikovito ističu u vanjskom obrisu kapele, sazdanom od mekih, kasnobaroknih krivulja. Detalji, kao profilacije ili klasično izvedeni stupovi pjevališta, pažljivo su i znalački izvedeni te odaju školovanoga graditelja.

Župa sv. Emerika
Kostel 2, 49218 Pregrada
+385 49 347 100

Lokacija

srce zagorja