zimska služba

Ilustracija

Obavještavamo građane kako je zimska služba za područje grada Pregrade u sezoni 2020./2021. u potpunosti ustrojena, organizirana i spremna za aktivaciju u slučaju stvaranja snježnih oborina i nastupanja zimskih uvjeta na cestama.

Za tehničku koordinaciju i organizaciju djelatnika i nadzor zimske službe zadužen je Slavko Hanžić, iz Niskogradnje d.o.o., koji će kao voditelj zimske službe za dojave o stanju na cestama i poteškoćama na cestama biti dostupan na broj telefona 091 376 1284.

Više

Nakon jučerašnjeg cjelodnevnog probijanja i raličenja snježnih nanosa i zapuha, otežanog jakim vjetrom, ekipe zimske službe vršile su sinoć od 18 sati posipavanje cesta po visinskim zonama grada Pregrade (Vinagora, Vrljanšćica, Kostel, Kostel bregi, Plemenščina, visoki dijelovi Benkova i Bušina), ceste u Cigrovcu i Gorjakovu te one u Pregradi. Ekipe još uklanjanju snježne nanose na pojedinim dijelovima prometnica u Kostelu i na Vinagori, a djelatnici ručno čiste nogostupe na području grada.

Više

Sve ekipe zimske službe su na terenu i sa 12 strojeva obavljaju čišćenje prometnica na području grada Pregrade. Noćas u tri sata ekipe su započele sa raličenjem i čišćenjem asfaltiranih dionica, a u sedam sati sa čišćenjem makadamskih cesta. Na pojedinim dionicama probleme u čišćenju stvaraju nanosi snijega i zapusi.
U jučerašnjoj intervenciji ekipe su u u nekoliko navrata od ponoći (tijekom padalina i popodne po prestanku) pa kroz dan na terenu u čišćenju provele ukupno 140 sati, i utrošile 25 metara kubnih mješavine za posipavanje cesta.

Više