zbirna lista

U skladu sa člankom 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora ( Službeni glasnik KZŽ, broj 3/15) i Obvezatnih uputa broj I. Gradskog izbornog povjerenstva o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova pri provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora, ovlašteni predlagatelji kadidacijskih lista mogli su do 26.03.2015. do 24: 00 sati predati kandidacijske liste i očitovanja o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjerena kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Više