zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik KZŽ 23/16, u daljnjem tekstu Odluka), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora (Klasa: 940-01/18-01/69, Urbroj: 2214/01-02-18-1) od 03.09.2018.g. i članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za  zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pregrade

Više