udruge

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br.

Više

I ove smo godine pripremili brojna zanimljiva događanja u sklopu programa Pregradsko ljeto, koja će se odvijati od 14. lipnja do 25. kolovoza.

Ljeto u Pregradi već je započelo, i to u Područnoj školi Benkovo završnom priredbom i otvorenjem obnovljenog vanjskog školskog igrališta te završnim koncertom Glazbene škole Pregrada održanom u Srednjoj školi Pregrada. Kako no pokazali umijeće muziciranja stečeno vrijednom radom tijekom cijele nastavne godine, učenici su izveli dječju operu na kajkavskom „Priča o drvenim igračkama“ Petra Kutnjaka.

Više

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst), Javnog natječaja za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu (Klasa: 022-05/18-01/08, Urbroj: 2214/01-02-18-2 od 01.02.2018.

Više

Organizacije civilnog društva predstavljaju okosnicu aktivne participacije građana/ki u različitim aspektima djelovanja lokalne zajednice. Podrška njihovu djelovanju prepoznata je kao ključna. Veliki iskorak u smjeru nefinancijske podrške OCD-ima na području grada učinjen je već 2013. godine projektom “Otvoreni grad”. Sporazum o sufinanciranju projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici pod nazivom „Otvoreni grad“  sklopljen je krajem  2013.g. s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Više

Odobrena financijska sredstava projektima udruga koje su se javile na Natječaj za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu dodjeljena su slijedećim projektima udruga;

RED. BROJ:

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

Više

 

Više
Ovim programom upoznat ćemo posjetitelje s referentnom zbirkom knjižnice (enciklopedije, rječnici, leksikoni, razni priručnici i dr.) i njenom važnosti za korisnike, a s naglaskom na građi iz geografije putem koje ćemo kroz priču, ples, slatke i slane okuse te nagradni kviz povesti posjetitelje na put u svijet.
 
Voditelj programa: Ivan Pogačić, prof. geografije i geologije
Više
U subotu, 22.08.2015. u okviru projekta „Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja“  grad Pregrada je uz financijsku podršku Krapinsko - zagorske županije organizirao posjet 53. Međunarodnom poljoprivredno – prehrambenom sajmu -AGRA koji se održava od 22. - 27.08.2015. u Gornjoj Radgoni.
Više

Ove godine održati će se 10. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije koji se već tradicionalno odvija svake godine u drugom gradu/općini na području županije. 10. Sajam udruga organizira Mreža udruga Zagor, a ovogodišnji domaćin Sajma je Pregrada.info - udruga za informiranje iz Pregrade. Sajam će se održati u Pregradi, 30.05.2015. na trgu Gospe Kunagorske, s početkom u 10 sati.  

Više

U utorak, 24. ožujka 2015., Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva izvršilo je procjenu projekata udruga prikupljenih temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade za 2015. godinu., te je sukladno navedenim ocjenama utvrdilo visinu financijske potpore predloženim projektima. Temeljem provedenog Natječaja dodijeljeno je ukupno 42.700,00 kuna projektima udruga s područja Grada.

Više