udruga

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15), Grad Pregrada objavljuje

Više

Mreža udruga Zagor poziva Vas na poludnevnu radionicu pod nazivom “Analiza potreba u zajednici” koja će se održati u četvrtak, 24.11.2016. godine u Donjoj Stubici, prostorima Multimedijalnog centra STUB-KLUB (Toplička 5) s početkom u 16:30 sati (trajanje radionice je 4 sata). Radionica je namijenjena organizacijama civilnoga društva a cilj je upoznati sudionike/ce s važnošću analize potreba ciljnih skupina kako bi aktivnosti organizacija što više usmjerili i prilagodili stvarnim potrebama korisnika/ca i općenito rješavanju problema u zajednici.

Više

Danas, 14.04.2015. godine u dvorani Srednje škole Pregrada s početkom u 18,00 sati, održati će se prijateljska rukometna utakmica Udruge RUŽ i ŽRK Podravka Vegeta koju organizira Udruga RUŽ u suradnji sa Gradom Pregradom. 

Više

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je 11. ožujka 2015.g. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Krapinsko-zagorskoj županiji. Rok za prijavu je do 17.4.2015. g.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se u Gradu Pregradi 03.04.2015.g.

Više