top stipendije

Ilustracija

Temeljem članka 2. i 16. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja  Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka) te Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 604-01/20-01/02,  Urbroj: 2214/01-02-20-1) od 02.11.2020. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ
za  dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području
grada Pregrade 2020./2021.

Više

Temeljem članka 2. i 16. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja  Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka) te Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 604-01/19-01/02,  Urbroj: 2214/01-02-19-1) od 07.11.2019. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ

za  dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području

Više